2003-2008

 „...išskirčiau Kauno kvartetui dedikuotą Justės JanulytėsAria I“ – subtilią, vedžiojančią klausytoją po klaidžius melodinius labirintus; intelektualų ir konstruktyvų Daivos Rokaitės kvartetą „Soli“, taip pat V.Bartulio kvintetą styginiams ir akordeonui, kur suskambo mažiau citatų ir inspiracijų, o daugiau paties Bartulio. Solidi ir sudėtinga programa, negaliu nesutikti su vieno autorių, Vlado Švedo, mintimi: „...partijos sudėtingos, reikalaujančios aukšto atlikėjų meistriškumo ir brandos.“
08 12 04 – Nemunas

„...ketvertas stygininkų (Karolina Beinarytė, Dalia Terminaitė (smuikai), Eglė Karžinauskaitė (altas), Saulius Bartulis (violončelė) muzikavo jautriai, tiksliai, aktyviai. ...Naujai suskambo antrasis V.Bartulio Styginių kvartetas „Psalmės“ – atlikėjai ryškiai „perskaitė“ šio kūrinio emocinį kodą, leido giliau pajusti žmogiškųjų akimirkų unikalumą ir trapumą...“
08 10 15 – Nemunas

„...kad ir ką jie grotų, visur randa jautrų, labai nuoširdų santykį su muzika. O ir klausytojas sunkiai paaiškinamu būdu jaučia, kad jiems labai svarbu, ar jis deramai viską išgirs. Gal tai interpretaciją suartina su juvelyro menu?“
08 07 25 – Septynios meno dienos

„...ansamblis visapusis, spalvingas, atviras naujovėms, ištikimas klasikai. Ne tik repertuaro įvairovė, virtuoziškumas ar laimėtų konkursų diplomai rodo muzikinę brandą. Pasiklausius šio kvarteto įsitikini, kad yra dar keli akivaizdžiai nematomi kriterijai: įsiklausymas į kitą, subtilus, nebylus „bendradarbiavimas“, sinchroniškumas. Kvarteto stygininkų atlikimas kruopštus, atrodo, kad kiekviena frazė ar nata yra globojama, apipinta dėmesio ir įtaukiama į bendrą visumą. Nieko nepraleidžiama: pradedant „štrichais“ ir baigiant plačiu dinamikos diapazonu, temperamentu, kiekvienam kūriniui pritaikytu charakteriu.“
08 01 24 – Nemunas

„…Didelį įspūdį paliko bendra koncerto nuotaika, kai jautei tikrą, gryną kūrybą… ir puikiai atlikta... keturių stygininkų ir pianistės nugludinta iki smulkmenų, išjausta…“
07 10 26 – Kauno diena

„... Kauno styginių kvartetą į savo gaivalingo kūrybingumo lauką įtraukė pianistas Petras Geniušas. Kaip jie visi – Karolina Beinarytė, Dalia Terminaitė, Dovilė Sauspreikšaitytė ir Saulius Bartulis – drauge su vidujai liepsningu ir kartu maksimaliai susitelkusiu, valingu pianistu įplieskė Dmitrijaus Šostakovičiaus Kvintetą g-moll! Dramatizmas, virtuoziškumas, ironija, nuoširdumas... Ir visur – stulbinančiai atvira kompozitoriaus mintis, loginės substancijos vienovė. Tokiam menui itin svarbi ekspresija, kaitri raiška. Tačiau ne tiek ir ne tik romantinė, kiek ekspresionistinė, įkvėpta kūrinio architektonikos. Nuostabu jį tarsi tik ką sukurtą išgirsti („išvysti“).“
06 07 28 – Literatūra ir menas

„...grojo Kauno kvartetas, nustebinęs labai aukštu atlikimo meistriškumu, puikiu ansambliu, intonaciniu tikslumu... Keturi puikūs savo instrumentų virtuozai “susiliejo” į nuostabų ansamblį, griežė puikiai, nepriekaištingai jausdami kiekvieno kompozitoriaus kūrinio stilistikos savitumus, įtikinamai interpretavo...“
04 10 27– Klaipėda

„Kauno styginių kvartetas atliko V.Barkausko opusą "Vasara 2004. Nida". Įtraukiančiai medituojamas akimirkos grožis, trapumas, šviesos ir švelnių šešėlių kaita...“
04 07 30 – Literatūra ir menas

„...mūsų mieste pasirodė nepaprastas styginių kvartetas iš Lietuvos. Jis susilaukė publikos ovacijų...mums pasisekė pasimėgauti nuostabiu koncertu, kuriame Kauno kvartetas demonstravo aukštą profesionalumą ir sceninį meistriškumą.“
04 05 07 – La Capital (Argentina)

„Kompozitorius Algimantas Kubiliūnas dedikavo Kauno styginių kvartetui savo trečiąjį styginių kvartetą, išreikšdamas padėką šiam kolektyvui už nuoširdumą atliekant naujus kūrinius... Puantilistiniai smuikų ir alto segmentai, palaikomi ostinatinio violončelės boso, sklandė tarsi vienatvės atodūsiai, antroje dalyje susiliedami į dramatišką garsų vertikalę.“
03 12 – Muzikos barai