1992-2002


„Kauno kvartetas puikiai perteikė G.Kuprevičiaus styginių kvarteto “Vasaros naktis su Naujaliu” nuotaiką, pagriežęs kūrinį žaviai, stilingai, tarsi vienu atsikvėpimu.“
02 11 29 – Septynios meno dienos

„Kartu su prof A.Budriu Kauno styginių kvartetas griežė W.A.Mozarto Kvintetą klarnetui, dviem smuikams, altui ir violončelei op. 108. Stilingas, raiškus skambesys, labai apgalvota dramaturginė linija, virtuoziškumas - epitetai, kuriais apibūdinčiau ansamblio ir solisto muzikavimą.“
02 09 – Muzikos barai

„Suokos" iššifruotos Kaune. Nustebino puiki kūrinio interpretacija" - konstatavo F.Bajoras, anksčiau turėjęs priekaištų Silezijos kvartetui iš Lenkijos, kuriam dedikuotas šis opusas.“
00 11 21 – Lietuvos rytas

„Tiesiog stebiesi kvarteto muzikantų entuziazmu, siekiu išlaikyti aukštą meninį lygį. Skirtingoms epochoms atstovaujantys kvartetai kiekvienas įgavo savo veidą. Grakštų ir galantišką W.A.Mozartą keitė dainingas F.Schubertas, o V.Bartulio "Psalmės" pasižymėjo ypatinga rimtimi, subtiliu pokalbiu tarp kvarteto dalyvių, kur kiekvienas yra atidžiai išklausomas.“
00 11 – Muzikos barai

„Muzikai griežė kaip vienminčiai, pasitelkdami visas savo arsenalo priemones gerai apgalvotam ir išjaustam meniniam tikslui. Gilus muzikos suvokimas, gebėjimas jį perteikti ženklino visą programą.“
00 10 03 – Lietuvos rytas

„Muzikai klausytojus įtikino, kad darbas, talentas ir individualybių consensus omnium duoda puikių rezultatų – išgirdome stilingą, ekspresyvią, tarsi vienu instrumentu sugrotą muziką.“
00 06 24 – Kauno diena

„Keturi entuziastingi jaunieji menininkai su stebinančia meditatyvine ir gilia raiška pristatė savo šalies viduriniosios kartos kompozitorius.“
99 11 10 – Cottbuser Rundschau (Vokietija)

„Man imponuoja šio kolektyvo pastangos išlaikyti rimtojo meno “ambasadorių“ Kaune poziciją. Išskirčiau F.Schuberto kvarteto atlikimą: labai apgalvota dramaturginė linija, nušlifuotos detalės ir efektingas pateikimas.“
98 08 21 – Kauno diena, muzikologė dr. O.Narbutienė

„Bravo! Nuostabiai subalansuotas virtuoziškumas ir ekspresija. Stilingas čia girdėtų Kauno kvarteto kūrinių atlikimas sąlygojo neabejotiną koncerto sėkmę.“
98 07 03 – Tonsbergs Blad (Norvegija)

„Su meistriška J.Haydno F.Schuberto, V.Bartulio, M.Ravelio ir kitų kompozitorių kūrinių interpretacija Kauno kvartetas atskleidė ir pabrėžė aukštą Baltijos šalių muzikinės kultūros lygį.“
93 09 13 – Märkische Oderzeitung (Vokietija)

„Jauni kvarteto muzikantai padarė didelį įspūdį ne tik savo techniniais sugebėjimais. Nustebino ir jų grojimo maniera – ryškus atsidavimas muzikai, puikus disciplinuotas skambesys. Kūrinių atlikimui būdingas įsijautimas ir didelė išraiškos jėga.“
92 08 24 – Der Neue Tag (Vokietija)